Svatba na Karlštejně

Připravili jsme pro Vás základní informace k Vašemu velkému dni.

Omlouváme se, ale s ohledem na probíhající rekonstrukci hradu nebude možné uspořádat na hradě Karlštejně v roce 2022 svatební obřady. Budeme se na Vás těšit po rekonstrukci, která končí 31. 12. 2022.

Děkujeme za pochopení

 

Svatební obřady na Karlštejně se konají v Hodovní síň Císařského paláce – interiér 1. prohlídkové trasy. Vstup do obřadní síně je po schodech nahoru z hlavního nádvoří a přes hradbu pak do Hodovní síně.

Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (Parkoviště pro svatby cca 200 metrů od I. hradní brány) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně).

Z provozních a bezpečnostních důvodů není bohužel možné vjíždět auty až do hlavního nádvoří a otáčet se tam. Kapacita obřadní síně: ideálně 60 osob, ale vejde se i více svatebčanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k přítomnosti návštěvníků hradu na přístupových cestách i na nádvoří je třeba řídit se pokyny městské policie a bezpečnostní agentury hradu.

Svatební obřady se konají obvykle v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti, a veškeré organizační podrobnosti (termín, hudba...) je třeba projednat s matrikářkou paní Magdalenou Kasíkovou na Úřadu městysu Karlštejn na tel. +420 311 681 347 nebo na e-mailu matrika@obeckarlstejn.cz.

Pokud se rozhodnete spojit své životy v naší Hodovní síni, kontaktujte nejprve paní matrikářku a u ní vyřídíte všechny náležitosti.

Cena za svatbu zahrnuje pronájem obřadní síně i poplatky na matrice:

  • Oba snoubenci jsou občany ČR: 10 000 Kč (7 000 Kč nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 1 000 Kč správní poplatek)
  • 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR: 12 000 Kč (8 000 Kč nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 3 000 Kč správní poplatek)
  • Oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR: 13 000 Kč (7 000 Kč nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 4 000 Kč správní poplatek)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Fotografování snoubenců

Fotografování je samozřejmé během obřadu v Hodovní síni a krátce také po něm. Dále je možné fotografovat novomanžele na hradbách, hlavním nádvoří a v areálu hradní studny (nikoliv přímo v hradní studni).

Je nám líto, že snoubencům, vstupujícím do manželství v Hodovní síni, nemůžeme nabídnout fotografování v dalších interiérech hradu. Nedovoluje to bohužel návštěvní provoz hradu.

Nenašli jste informace, které jste hledali? Nevadí, zavolejte nám nebo kontaktujte přímo městský úřad Karlštejn.

Nabízíme i možnost uspořádat svatební obřad mimo obřadní síň:

V takovém případě je nutné uzavřít se správou hradu nájemní smlouvu na pronájem níže uvedených prostor a na matrice uhradit poplatek za svatební obřad.

  • Exteriér mezi Mariánskou a Velkou věží – svatba open air pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu: 20 000 Kč + poplatky (viz výše)

Kontakty

  • Hrad Karlštejn (obecné informace, obhlídka obřadní síně a dalších svatebních míst): tel. +420 311 681 617
  • Pronájem prostor mimo obřadní síň: Ing. Lukáš Kunst, tel. +420 311 681 617
  • Matrika městysu Karlštejn: Magdalena Kasíková, tel. +420 311 681 347
  • Registrované partnerství je možné uzavřít pouze před matrikářkou města Kladno: vedoucí oddělení matriky Jaroslava Vrňáková, tel. +420 312 604 207