Svatba na Karlštejně

Připravili jsme pro Vás základní informace k Vašemu velkému dni.

Omlouváme se, ale s ohledem na probíhající rekonstrukci hradu nebude možné uspořádat na hradě Karlštejně v roce 2022 svatební obřady. Budeme se na Vás těšit po rekonstrukci. Předpokládáme, že svatební obřady bude možné obnovit nejpozději 1. 5. 2023

Děkujeme za pochopení

 

Svatební obřady na Karlštejně se konají v Hodovní síň Císařského paláce – interiér 1. prohlídkové trasy. Vstup do obřadní síně je po schodech nahoru z hlavního nádvoří a přes hradbu pak do Hodovní síně.

Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (Parkoviště pro svatby cca 200 metrů od I. hradní brány) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně).

Z provozních a bezpečnostních důvodů není bohužel možné vjíždět auty až do hlavního nádvoří a otáčet se tam. Kapacita obřadní síně: ideálně 60 osob, ale vejde se i více svatebčanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k přítomnosti návštěvníků hradu na přístupových cestách i na nádvoří je třeba řídit se pokyny městské policie a bezpečnostní agentury hradu.

Svatební obřady se konají obvykle v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti, a veškeré organizační podrobnosti (termín, hudba...) je třeba projednat s matrikářkou paní Magdalenou Kasíkovou na Úřadu městysu Karlštejn na tel. +420 311 681 347 nebo na e-mailu matrika@obeckarlstejn.cz.

Pokud se rozhodnete spojit své životy v naší Hodovní síni, kontaktujte nejprve paní matrikářku a u ní vyřídíte všechny náležitosti.

Cena za svatbu zahrnuje pronájem obřadní síně i poplatky na matrice 2023 (předběžně):

  • Oba snoubenci jsou občany ČR: 15 100 Kč (12 100 vč. DPH Kč nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 1 000 Kč správní poplatek)
  • 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR: 17 100 Kč (12 100 Kč vč. DPH nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 3 000 Kč správní poplatek)
  • Oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR: 18 100 Kč (12 100 Kč vč. DPH nájem Hodovní síně, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 4 000 Kč správní poplatek)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Fotografování snoubenců

Fotografování je samozřejmé během obřadu v Hodovní síni a krátce také po něm. Dále je možné fotografovat novomanžele na hradbách, hlavním nádvoří a v areálu hradní studny (nikoliv přímo v hradní studni).

Je nám líto, že snoubencům, vstupujícím do manželství v Hodovní síni, nemůžeme nabídnout fotografování v dalších interiérech hradu. Nedovoluje to bohužel návštěvní provoz hradu.

Nenašli jste informace, které jste hledali? Nevadí, zavolejte nám nebo kontaktujte přímo úřad městysu Karlštejn.

Nabízíme i možnost uspořádat svatební obřad mimo obřadní síň:

V takovém případě je nutné uzavřít se správou hradu nájemní smlouvu na pronájem níže uvedených prostor a na matrice uhradit poplatek za svatební obřad.

  • Exteriér mezi Mariánskou a Velkou věží – svatba open air pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu: 20 000 Kč + DPH + poplatky (viz výše)

Kontakty

  • Hrad Karlštejn (obecné informace, obhlídka obřadní síně a dalších svatebních míst): tel. +420 311 681 617
  • Pronájem prostor mimo obřadní síň: Ing. Lukáš Kunst, tel. +420 311 681 617
  • Matrika městysu Karlštejn: Magdalena Kasíková, tel. +420 311 681 347
  • Registrované partnerství je možné uzavřít pouze před matrikářkou města Kladno: vedoucí oddělení matriky Jaroslava Vrňáková, tel. +420 312 604 207