Edukační programy pro základní školy

Kaple svatého Kříže

V měsící červnu od úterý do pátku vždy od 9:00 a 9:45 nabízí hrad Karlštejn edukační program Kaple sv. Kříže s následným workshopem.

Celý program je věnován významu tohoto středověkého sakrálního skvostu, jeho unikátní výzdobě a obrazům Mistra Theodorika.

Zaměření:

I. stupeň

II. stupeň

Na prohlídku Kaple svatého Kříže navazuje krátký workshop s pracovními listy.


Časová náročnost: 60 minut

Maximální kapacita: 20 dětí + max 2 osoby pedagického doprovodu

Cena: 120 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Termíny v červnu: 1., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29.

Edukační program je vždy nutné objednat na tel. č. 311 681 617 nebo e-mailem rezervace.karlstejn@npu.cz