Edukační programy pro základní školy

Kaple svatého Kříže

Každoročně v měsící červnu od úterý do pátku vždy od 9:00 a 9:45 nabízí hrad Karlštejn edukační program Kaple sv. Kříže s následným workshopem.

Celý program je věnován významu tohoto středověkého sakrálního skvostu, jeho unikátní výzdobě a obrazům Mistra Theodorika.

Zaměření:

I. stupeň

II. stupeň

Na prohlídku Kaple svatého Kříže navazuje krátký workshop s pracovními listy.


Časová náročnost: 60 minut

Maximální kapacita: 20 dětí + max 2 osoby pedagického doprovodu

Cena: 150 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma (max. 2 pedagogové)

Termíny v červnu 2022: 1. - 3., 7. - 10., 14. - 17., 21. - 24., 28. - 30.

Edukační program je vždy nutné objednat na tel. č. 311 681 617 nebo e-mailem rezervace.karlstejn@npu.cz