Staletá Praha 1/2010

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

150

catalog Tištěná verze

100 Kč

poslední výtisky

Koupit

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE


Václav Huml †, Jan Jakub Outrata: Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století.

Významné architektonické objevy ke gotické podobě jednoho z farních kostelů Starého Města učiněné téměř před dvaceti léty, které osud oběma vůdčím autorům – J. Mukovi a V. Humlovi – nedovolil dovést až ke konečné publikaci
 

Jaroslav Sojka: Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském (příspěvek k poznání pražské parléřovské architektury)

Stylová analýza monumentálního vrcholně středověkého torza, v níž hlavní roli hraje silně poničený fragment malé maskaronové konzoly
 

Jan Fridrich †,  Ivana Fridrichová–Sýkorová,Jaroslav Tyráček: Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy

Informace o nové paleolitické lokalitě v kontextu její celkové geologické situace
 

Robert Gája: Východní empory v Čechách a na Moravě v 13.–15. století

Neznámé či dosud nepojednané příklady vyvýšených prostorů v sousedství presbytářů, jejich stavební znaky je dovolují pokládat za místa určená ke zbožné přítomnosti liturgickému dění v kostele, popřípadě k soukromé zbožnosti
 

MATERIÁLIE


Kristýna Kysilková: Příspěvek k vegetabilnímu dekoru pozdní gotiky.

První pokus o výčet pozdně gotických vegetabilismů v Praze a jejich spojení se vzdáleným regionem Evropy
 

František Kašička, Pavel Zahradník: „Rezidence“ v Královské zahradě Pražského hradu, dílo tří významných architektů – K. I. Dientzenhofera, A. Haffeneckera a P. Janáka

Pozoruhodný památkový objekt, teprve po roce 1989 odtajněný, vyrůstal postupně do dnešní podoby od 18. do 20. století zásluhou nejvýznamnějších architektů své doby
 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       


Zprávy památkové péče — výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče
                                    — autorský rejstřík

AKTUALITY       


A. Krusová: Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí
 

K.Hubrtová: Nově vyhlášené národní kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2010
 

M. Kovář: Ad Kolokvium „Sakrální stavby středověku a raného novověku“
 

Z. Dragoun: Vzpomínka na PhDr. Václava Humla.
 

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606      


Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (1)