Hrad Karlštejn – klenot české země

Projekt obnovy hradu Karlštejn – Integrovaný regionální operační program

Majestátní silueta hradu vyvolává pocit stability, jakoby nad obcí Karlštejn měla stát navždy. Tento velikán však trpí jak skrytými neduhy stáří, tak vysokým zatížením vlivem návštěvnického provozu. Proto již nestačí prováděná údržba, ale přirozeně chátrající hrad vyžaduje větší stavební zásah.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
 • doba trvání projektu: 5. 9. 2016 – 31. 12. 2022
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 150 436 773 Kč
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 93 968 102 Kč, z toho 79 872 887 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 14 095 215 Kč Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 56 768 671 Kč, z toho 22 482 691 Kč dofinancování MK ČR a 33 985 980 Kč vlastní zdroje NPÚ
 • Stavební práce. 127 696 462 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 4/2018 ze dne 14. 3. 2018.

Celkový stavebně technický stav objektu není uspokojivý. Skalní masiv, na kterém je objekt postaven, je lokálně narušen. Fortifikační systém i ostatní stavební konstrukce hradu jsou místy ve stavu ohrožujícím bezpečnost a neumožňují rozsáhlejší zpřístupnění veřejnosti. Objekt má nevyhovující, nebo neexistující provozní, návštěvnické a sociální zázemí. Technický stav inženýrských sítí objektu je v havarijním stavu. Tímto dochází k postupným ztrátám památkových hodnot celého areálu.

S ohledem na nutnost provedení nezbytných stavebních prací je realizace obnovy za podpory financované z IROP jedinečnou příležitostí pro Národní památkový ústav a Českou republiku, jak revitalizovat tuto památku.

Projekt je zaměřen na:

 1. rehabilitaci a obnovu chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku a skalního sklepa,
 2. vybudování moderního návštěvnického centra ve východní části Purkrabství a vhodněji řešené sociální zařízení na jižním parkánu,
 3. obnovu užitkové zahrady na jižním parkánu,
 4. rekonstrukci části inženýrských sítí s vybudováním nové elektrorozvodny,
 5. pořízení nových expozic v suterénu Císařského paláce, v gotických sklepích Purkrabství a v nově odhalené chodbě na nádvoří Purkrabství,
 6. pořízení časosběrného dokumentu, který zachytí průběh rehabilitace hradu a pořízení virtuální podoby hradu před rekonstrukcí Josefem Mockerem. Oba dokumenty budou návštěvníkům promítány v nově zpřístupněném gotickém slepě Purkrabství.

Hrad Karlštejn, založený v roce 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV., zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Stavebně se dočkal hrad pozdně gotických úprav v 15. století a o století později i úprav renesančních. Dnešní vzhled získal díky poslední přestavbě z konce 19. století arch. Josefem Mockerem.

Mezi největší zajímavosti hradu Karlštejn náleží zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, největší portrétní galerie českých panovníků v ČR nebo vystavené repliky Svatováclavské koruny českých králů. 

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách hradu Karlštejn.

Kontaktní osoby:

Novinky v projektu:

23. 4. 2018

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr kultury Ilja Šmíd a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková dnes na státním hradě Karlštejn symbolicky zahájili obnovu této ikonické památky. Rozpočet projektu Hrad Karlštejn – klenot české země činí necelých 95 mil. Kč a z 85 % bude hrazen z prostředků EU. Kromě stavební obnovy části objektu a zřízení nových expozic je do roku 2022 počítáno i s moderním návštěvnickým centrem.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obnova ikonickÉho KarlŠtejna zaČÍnÁ

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Lukáš Kunst

 • kastelán hradu
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 311 681 617, 724 544 363
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
172/, Karlštejn 172 26718
Po studiu na Obchodní akademii navštěvoval jazykovou školu, VoŠ a následně pak VŠ obor marketing. Během studií působil jako průvodce na hradech a zámcích po celé republice. Na Karlštejně pracuje od roku 1999, od roku 2009 jako vedoucí návštěvnického provozu a zástupce kastelána. Působil také jako kastelán na jihočeském zámku Žirovnice a zástupce kastelána na hradě Křivoklát. Má obchodní a manažerské zkušenosti, zkušenosti s vedením velkého památkového objektu a také s krizovým řízením. V roce 2016 byl garantem Lucemburského roku - oslav 700. výročí narození Karla IV. Jeho cílem je vybudování ukázkové národní kulturní památky 21. století jakožto kulturně historického centra se současnou odbornou péčí o tuto památku. Zaměřuje se na širokou nabídku služeb návštěvníkům, edukační programy a kulturní akce. Ve spolupráci s vedením městysu Karlštejn se pak také snaží o destinační management. Rád jezdí na kole, běhá, lyžuje, plave, miluje svoji rodinu, cestování, knihy a dobré jídlo. Hraje divadlo, účinkuje v muzikálu či epizodních filmových rolích.