Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Lukáš Kunst

 • kastelán hradu
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 311 681 617, 724 544 363
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
172/, Karlštejn 172 26718
Po studiu na Obchodní akademii navštěvoval jazykovou školu, VoŠ a následně pak VŠ obor marketing. Během studií působil jako průvodce na hradech a zámcích po celé republice. Na Karlštejně pracuje od roku 1999, od roku 2009 jako vedoucí návštěvnického provozu a zástupce kastelána. Působil také jako kastelán na jihočeském zámku Žirovnice a zástupce kastelána na hradě Křivoklát. Má obchodní a manažerské zkušenosti, zkušenosti s vedením velkého památkového objektu a také s krizovým řízením. V roce 2016 byl garantem Lucemburského roku - oslav 700. výročí narození Karla IV. Jeho cílem je vybudování ukázkové národní kulturní památky 21. století jakožto kulturně historického centra se současnou odbornou péčí o tuto památku. Zaměřuje se na širokou nabídku služeb návštěvníkům, edukační programy a kulturní akce. Ve spolupráci s vedením městysu Karlštejn se pak také snaží o destinační management. Rád jezdí na kole, běhá, lyžuje, plave, miluje svoji rodinu, cestování, knihy a dobré jídlo. Hraje divadlo, účinkuje v muzikálu či epizodních filmových rolích.