Panelový boom a bytový šum v Plzni

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

320

ISBN:

978-80-85035-59-9

catalog Tištěná verze

700 Kč

skladem

Koupit

700 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Plzni

Kritický katalog výstavy s názvem „Panelový boom a bytový šum v Plzni“ zpracoval autorský kolektiv Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá a David Tuma (ed.). Výzkumný tým Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, se ve své terénní činnosti zaměřil na bytovou sídlištní architekturu a urbanistický vývoj Plzně mezi lety 1945–1989. Publikace představuje výsledky archivní rešerše a fotodokumentace bytových domů a občanské vybavenosti vč. průzkumu uměleckých děl ve veřejném prostoru plzeňských sídlišť a obytných souborů. Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného úkolu věnovaného Moderní architektuře 20. století. Podrobněji se publikace věnuje sídlištím Slovany (Lenka Lišková), Jižní Předměstí: zaniklým bytovým domům v Zátiší, sídlišti Skvrňany, obytným souborům v Bezovce a sídlištěm Bory (Martin Cikán), obytným souborům sídliště Doubravka a Lobzy (David Tuma) a sídlištím na Severním Předměstí: Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice (Lucie Tlustá, Lenka Lišková) a obytným souborům Pod Záhorskem nebo zaniklým bytovým domům v Zátiší na Skvrňanech (Martin Cikán). Publikace je doplněna mapami s vyznačením použitých konstrukčních soustav, nebo podrobněji jednotlivých sekcí. Připomenuty jsou také osobnosti spojené s výstavbou uvedených sídlišť.

Obsah:

Úvodem

 • Metoda analýzy pro výzkum plzeňských sídlišť
 • Bádání o panelových sídlištích
 • Obytná zástavba v Plzni a užité konstrukční soustavy
 • Konstrukční typové obytné soustavy T12-T15, T16 a T17
 • Krajské konstrukční soustavy T01B, T02B a T03B
 • Panelová soustava T06B a T08B
 • Lokální panelové soustavy v Plzni
 • Soustava PS 61
 • Plzeňská krajská varianta T06B-PL
 • Soustava PS 69

Plzeňská sídliště, jejich předchůdci a experimenty

Slovany

 • Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
 • Bytová výstavba souborů sídliště Slovany – stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Obytný soubor Slovany I (1953-1956)
 • Obytný soubor Slovany II (1950-1956)
 • Obytný soubor Slovany III (1956-1961)
 • Obytný soubor Slovany IV (1958-1962)
 • Obytný soubor Slovany V (1961-1963)
 • Občanská vybavenost sídliště Slovany
 • Umělecká díla veřejných prostranství
 • Osobnosti
 • Pohled památkáře

Doubravka, Lobzy a Letná

 • Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
 • Bytová výstavba souborů sídliště Doubravka - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Obytný soubor A – Doubravka-střed
 • Obytný soubor B
 • Obytný soubor C
 • Obytný soubor D
 • Obytný soubor E
 • Obytný soubor F
 • Obytný soubor H
 • Obytný soubor Y a Z
 • Občanská vybavenost sídliště Doubravka
 • Umělecká díla veřejných prostranství
 • Osobnosti
 • Pohled památkáře

Jižní předměstí

 • Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
 • Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Obytné skupiny v Bezovce (1954-1972)
 • Obytný prostor Bory (1965-1975)
 • Občanská vybavenost Jižního Předměstí
 • Umělecká díla veřejných prostranství
 • Osobnosti
 • Pohled památkáře

Skvrňany

 • Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
 • Výstavba souborů sídliště Skvrňany
 • Bytová výstavba sídliště Skvrňany - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Přední Skvrňany – Sídlištní okrsek S1 (1969-1975)
 • Zadní Skvrňany – Sídlištní okrsek S3 (1970-1975)
 • Zadní Skvrňany – Sídlištní okrsek S4  (1975-1987)
 • Zátiší – Sídlištní okrsek S7 (1950-1951)
 • Nová Hospoda - Sídlištní okrsek S8 (1974-1975)
 • Občanská vybavenost sídliště Skvrňany
 • Umělecká díla ve veřejném prostranství
 • Osobnosti
 • Pohled památkáře

Severní předměstí

 • Historický vývoj území a urbanistický koncept sídliště
 • Výstavba souborů sídliště Lochotín
 • Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Občanská vybavenost sídliště Lochotín
 • Výstavba souborů Bolevec
 • Bytová výstavba - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Občanská vybavenost sídliště Bolevec
 • Výstavba souborů sídliště Košutka
 • Bytová výstavba sídliště Košutka - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Občanská vybavenost sídliště Košutka
 • Výstavba souboru sídliště Vinice
 • Bytová výstavba sídliště Vinice - stavebně-technické a konstrukční řešení, typy bytů a jejich vybavení
 • Občanská vybavenost sídliště Vinice
 • Obytná skupina Pod Záhorskem
 • Umělecká díla veřejných prostranství
 • Osobnosti
 • Pohled památkáře

Závěrem

 • Slovník základních pojmů
 • Jmenný rejstřík
 • Summary
 • Zusammenfassung
 • Použité prameny a literatura
 • Zkratky zdrojů

 

Ukázky z knihy:

 

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat