Letní rezidence Pražanů. Černošice a vilová architektura 19. a 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

496

ISBN:

978-80-7480-174-7

catalog Tištěná verze

950 Kč

skladem

Koupit

Reprezentativní publikaci Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura 19. a 20. století připravoval a vydal Národní památkový ústav v rámci institucionálního výzkumu DKRVO a za finanční podpory města Černošice. Kniha je součástí ediční řady o významných vilových lokalitách v blízkosti Prahy. Navazuje tak na monografii Letní rezidence Pražanů, Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století, která vyšla v roce 2013 (2. vydání 2016). Publikace je věnovaná historickému vývoji a uměleckohistorickému zhodnocení villegiatury v Černošicích, nejvýznamnějším příměstském letovisku hlavního města Prahy. Shrnuje urbanistický vývoj města do roku 1945, od několika samostatných venkovských obcí k oblíbenému vilovému letovisku. Zmiňuje reflexi černošických vil v dobovém tisku, poukazuje na stavebníky převážně letních vil s odkazy na jejich pražské zázemí a shrnuje vývoj vil v proměnách stylu, včetně interiérů domů. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jaký vliv na architekturu zdejších vil měly velké celonárodní výstavy konce 19. století. Podrobněji se zaměřuje na podobu a vývoj zdejších zahrad a vlivu Dendrologické společnosti v Průhonicích. Zabývá se také osudy vil a jejich majitelů v období totalit po roce 1938 a 1948 (kapitolu objasňující majetkoprávní souvislosti vil vůbec poprvé u nás shrnul náš přední právní historik prof. Jan Kuklík). Exkurzem je kapitola o ruských emigrantech v Černošicích, která je v současné době ve spojitosti se solidaritou s ukrajinskými běženci dosti aktuální. Druhou část publikace tvoří katalog šedesáti vybraných vil s jejich podrobným popisem a shrnutím jejich stavební historie. Na závěr je zařazena pětice rozhovorů s potomky důležitých černošických rodin.

Na přípravě publikace se podíleli renomovaní odborníci pod vedením editorky Šárky Koukalové (Vladimír Czumalo, Anastazie Kopřivová, Jan Kuklík, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc). Monografie je též autorským dílem fotografa Martina Micky. Výjimečná zde byla spolupráce s mnoha majiteli vil, potomky původních rodin či architekty, kteří poskytli mnoho cenných údajů a podkladů. Pro publikaci byly použity unikátní rodinné snímky, architektonické plány a návrhy zahrad nebo historické dokumenty z archivních institucí.

Obsah:

Poděkování (Šárka Koukalová)

Předmluva (Vladimír Czumalo)

Historický a urbanistický vývoj Černošic do roku 1945 (Jaroslav Šulc)

Stavebníci vil v Černošicích (Šárka Koukalová)

Černošické vily z pohledu současníků (Šárka Koukalová)

Černošické vily v proměnách stylu (Šárka Koukalová, Vladimír Czumalo)

Interiéry Černošických vil (Šárka Koukalová)

Černošice a celonárodní výstavy na konci 19. století (Šárka Koukalová)

Zahrady černošických vil (Stanislav Svoboda)

Od konfiskace k restituci. Majetkové osudy vil ve 20. století (Jan Kuklík, Šárka Koukalová)

Exkurz: Ruští emigranti v Černošicích (Anastazie Kopřivová)

Katalog staveb (Šárka Koukalová, Stanislav Svoboda)

Rozhovory s potomky významných majitelů vil (Šárka Koukalová)

  • Odkaz Antonína Reinwarta Černošicím a vila Artemis
  • Nekvasilovi milovali les a Černošice
  • Vila Sakrabonie – „Šťastné, dobré statky“ Marie Fischerové-Kvěchové
  • Sídlo s ostrovem rodiny Paříkovy
  • Vila a věhlasná zahrada rodiny Hořejšových

Prameny, literatura, zdroje

Jmenný rejstřík

Seznam vyobrazení

Stručný slovníček odborných pojmů a termínů

Summary

Mapka Černošic