Památky středních Čech 2/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

96

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:

Studie

  • Milena Hauserová a kolektiv / Několik pohledů do stavebních dějin kostela sv. Markéty na hradišti u Královic
  • Tomáš Klír, Jan Kypta, Jiří Marounek, Ondřej Malina / Dvě zaniklé středověké vsi na rozhraní Nymburska a Jičínska a jejich sociální kontext
  • Ludmila Fiedlerová / Ostrov v čase – Proměny zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk / Zpráva o nálezu raně gotického portálu v kostele Všech svatých v Olešce
  • Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová / K nově odkrytým částem goticko-renesančních nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Havla v Ratměřicích (předběžná zpráva)
  • Martin Hůrka / Borgorelliho renesanční soumostí u Staré Boleslavi na fotografiích a obrazech
  • Jan Žižka / Obytný dům čp. 1 v hospodářském dvoře v Klučově

Z odborné literatury

  • Dita Roubíčková (ed.) / Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2020)