Památky středních Čech 1/2018

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

64

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:

Studie

  • Jan Krypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k.ú. Obecnice) v Brdech - Případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany 
  • Jan Krypta, Jan Veselý, Alena Nachtmannová / Nenápadný domek na návsi pod drobnohledem – Novověká hrnčírna ve Vilasově Lhotě na Sedlčansku

Materiálie

  • Jan Žižka / Střípky ze stavebních dějin kostelů v Tuklatech a Ratenicích na Kolínsku 
  • Jindřich Nusek / K antické sbírce a parkovému „Holzstossu“ ve Vlašimi

Zprávy

  • Hana Brixová Dvorská / Nově vyhlášená národní kulturní památka – poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou

Recenze

  • Alfréd Schubert / O památkách vesměs nechráněných památkovým zákonem - Nejen recenze, ale snad také námět k zamyšlení 
  • Jan Žižka / Ke konferenci Obnova památek 2018. Opravy režného a neomítnutého zdiva –  téma torzální architektura