Zprávy památkové péče 3/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

175

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Zprávy památkové péče se ve své třetím čísle zaměřují na problematiku novověkých bastionových pevností, které patří z hlediska pochopení jejich funkce a architektury k těm nejhůře uchopitelným památkám. Není jich mnoho a jedná se o složité vojenské komplexy s mnoha specifiky. V rubrice In medias res se odborníci na ochranu bastionových pevností vyjadřují k některým aktuálním problémům. Karel Kibic se věnuje opravě Malé pevnosti v Terezíně v letech 2011–2019. Jiří Hofman rozšiřuje terezínské téma v článku Ad fontes – Význam archivních materiálů při koncepci využití opevnění, následné projekci, stavebních pracích a údržbě na příkladu pevnosti Terezín. Další článek s názvem Zkušenosti ze sanací podzemního obranného systému Hlavní pevnosti Terezín je společným dílem Jolany Tothové, Jiřího Smutného a Josef Řeháka, kteří se v letech 2016–2017 věnovali průzkumu a opravám podzemních chodeb pevnosti. Téma bastionových pevností doplňuje článek Jana Malouška a Markéty Sekaninové o obnově částí pražského opevnění v posledních letech.

Mimo hlavní téma v čísle vychází i několik dalších studií. Jan Havrda a Jaroslav Podliska v článku nazvaném Archeologie Malostranského náměstí v Praze shrnují základní údaje o památkové hodnotě historického podzemí jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí. Matúš Martinák se věnuje historickým vyobrazením, která poskytují cenné informace k pochopení památkové hodnoty slovenského města Levice. Článkem Květy Jordánové a Martiny Indrové Průvodcovské texty v historické retrospektivě: Nástroj edukace nebo ideologické manipulace? pokračují Zprávy památkové péče v publikování studií o prezentaci českých památek.

Také další text volně navazuje na práce publikované v předcházejících číslech, tentokrát o pražském metru. Matyáš Kracík a Anna Schránilová se aktuálně zabývají architekturou a památkovým potenciálem trasy A a II. C. V článku Jan Čániho, Jany Tiché a Evy Volfové se časopis věnuje středočeským sklárnám a téma industriálních památek doplňuje Alena Borovcová článkem Železniční architektura historická i současná mezi limity ochrany a modernizace. Oddíl uzavírá Eva Lukášová studií Parade Schlafzimmer – parádní ložnice. Čalounické prvky ve vybavení parádních ložnic zámeckých a palácových interiérů konce 17. a 18. století.