Zprávy památkové péče 3/2018

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

96

catalog Tištěná verze

149 Kč

skladem

Koupit

Třetí číslo Zpráv památkové péče v roce 2018 postrádá jednotící téma. Čtenáři v něm proto naleznou jak příspěvky z dějin památkové péče, tak studie věnované industriální architektuře, archeologii 20. století, nebo restaurování sochařských památek. Číslo otevírá studie Kristiny Uhlíkové věnovaná osobnostem, které se poskončení 2. světové války pokoušely zajistit záchranu uměleckých děl a památek. Rovněž další dvě studie se zabývají méně probádaným tématem – Lubomír Zemana a Anežka Mikulcová v nich rozebírají dějiny a výzdobu pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Industriální architekturu zastupuje studie Michaely Ryškové, která připomíná požár proslulé krnovské dezinatury, nedávno prohlášené za národní kulturní památku, a její následnou obnovu. Archeologii zastupuje příspěvek Petra Sokola, který představuje výsledky průzkumu někdejší výletní restaurace v Zábělé u Plzně zaniklé po 2. světové válce. Petr Hudec a Anna Šubrtová na příkladu kroměřížských památek diskutují výhody a nástrahy při využívání tabletů a chytrých telefonů. A článek Veroniky Pilné nabízí exkurz do historické módy, konkrétně tématu renesančních ozdobných opasků zv. brautgürtel. Technologickou rovinu ochrany památek zastupují poslední dva příspěvky – Jakuba Ďoubala o restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci a Petra Kotlíka o tom, jak různé typy fasádních nátěrů odolávají zubu času. Krom těchto studií lez v čísle nalézt tradiční krátké články, zprávy a recenze.