Zprávy památkové péče 5/2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

80

catalog Tištěná verze

95 Kč

skladem

Koupit

 

 

Editorial

 • VAVŘINOVÁ, Valburga, s. 353.

Materiálie, studie

 • ČEVONOVÁ, Jana: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích I: Od počátků k polovině 20. století, s. 355–366
 • VIKOVÁ, Zuzana: František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby, s. 367–372
 • FOREJTNÍKOVÁ, Milena, ROZKOŠNÝ, Miloš, DZURÁKOVÁ, Miriam, KONVIT, Igor, PAVLÍK, František, OLEJŠKOVÁ, Jana, MLEJNKOVÁ, Hana: Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy, s. 373–378
 • LAVIČKA, Roman: Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech, s. 379–392
 • MICHOINOVÁ, Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela: (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře, s. 393–396
 • JANČO, Milan: Archeologie ve městě. Prezentace movitých archeologických nálezů na místě, in situ, s. 397–402
 • BLAŽKOVÁ, Irena: Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?), s. 403–406
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 – 1:25, s. 407–410
 • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří, ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena: Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperabilty, s. 411–416

Různé

 • ARTOUNI, Karine: Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy, s. 417–422
 • UHLÍK, Jan: Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jan Heraina, s. 422–424
 • HLUŠIČKOVÁ, Petra: Europa Nostra 2014, s. 424–426
 • JANČO, Milan: Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě, s. 426–428
 • KYZOUROVÁ, Ivana: K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství, s. 428

Recenze, bibliografie

 • NEJEDLÝ, Vratislav: Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech, s. 429
 • TRYML, Michal: Zdařilá kniha o opevnění Opavy, s. 429

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.