Památky středních Čech 2/2020

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

72

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:
  • Jan Žižka / Malý pohled na povrchové úpravy historických staveb při vzpomínce na paní doc. Ing. arch. Miladu Radovou CSc.

Studie

  • Jan Kypta, Jiří Marounek / K podobě vojenských táborů pozdního středověku. Nové poznatky o obléhání Konopiště (1467–1468)
  • Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk / K poznání středověké architektury kostela sv. Jakuba Většího ve Slušticích. K výpovědní schopnosti farních kostelů ve východním okolí Prahy
  • Alena Nachtmannová / Lovecký zámek Kuncberk: od letohrádku ke stavbě, „jež žádného užitku nepřináší“
  • Jindřich Nusek / Zámek Vlašim od poloviny 18. do počátku 19. století. Realizované i neuskutečněné úpravy auerspergské rezidence

Materiálie

  • Pavel Kroupa / Svorník s raně gotickým rostlinným dekorem v kostele sv. Vavřince v obci Vavřinec

Z odborné literatury

  • Dita Roubíčková (ed.) / Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2019)