Památky středních Čech 1/2020

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

72

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný / Geneze barokní sýpky v Drážkově. K pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska
  • Jan Žižka / Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. O barokní přestavbě kostela sv. Alžběty Durynské
  • ve Svatém Poli u Dobříše
  • Alena Nachtmannová / Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality

Materiálie

  • Ivan Minář / Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí

Zprávy

  • Hana Prixová Dvorská / Bílá/černá místa památkové péče
  • Alžběta Jankulíková / Základní škola v Zárybech na konferenci PRO PAMÁTKY – obnova a využívání škol
  • Vladimír Jakub Mrvík / Aktuální stav areálu bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištění z jeho historie

Kronika

  • Vzpomínka na Petra Kalfuse