Památky středních Čech 2/2018

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

76

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka. Tábor obléhatelů, anebo předsunutá fortifikace hradu?
  • Jan Kypta, Jan Veselý / O pozdně středověkých a mladších přestavbách hradu Českého Šternberka. Průzkum západní a severní fasády hradního jádra
  • Petr Gláser, Ludmila Maděrová, Pavel Zahradník / Pilíř se sousoším Nejsvětější  Trojice a sochami českých zemských patronů v Bakově nad Jizerou
  • Daniel Lyčka / Zámek a park v Kolodějích u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina

Materiálie

  • Petr Vácha / K datování zvonu Ondřeje Ptáčka v Podvekách

Zprávy

  • Záchrana zámku v Třebešicích získala cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2017)