Památky středních Čech 2/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

112

catalog Tištěná verze

60 Kč

Rozebráno

Obsah:

Studie

 • Jan Kypta, Jan Veselý / Středověká architektura kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově. 
 • Michaela Ramešová / Renesanční portály kostelů v Chrudimi a Čáslavi.
 • Viktor Kovařík, Pavel Zahradník / Mariánský sloup na Palackého náměstí v Hořovicích, k jeho historii, transferům a peripetiím oprav i restaurování v minulosti 

Materiálie

 • Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Zdeněk Neustupný / Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Janovice na Černokostelecku 
 • Jan Fiřt, Jan Dienstbier / Nástěnné malby v kostele sv. Havla na Zbraslavi
 • Hanka Müllerová / Dokumentace lidových staveb v díle Barbory Hoblové
 • Stanislav Plešmíd, Karel Foud, Okna roubeného lidového domu na Zbirožsku a Křivoklátsku v proměnách času
   

Recenze

Zprávy

 • Dita Roubíčková, Vladimír Rišlink / Středočeské památky a cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v roce 2016

Kronika

 • Vzpomínka na Jindřicha Rineše
   

Bibliografie

 • Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2015)