Postupme si dále! 1. Rozvíjíme tradici aneb od výkladu k interpretaci. Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

196

ISBN:

978-80-7480-169-3

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 10,53 MB

Stáhnout

Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Metodika je (v souladu s usnesením vlády ze dne 29. 11. 2017) souhrnem doporučených praktik a postupů, při jejichž dodržení má uživatel jistotu, že dosáhne průkazných výsledků. Současně ponechává čtenáři dostatečný prostor pro jeho vlastní intelektuální, prezentační a tvůrčí práci, protože interpretace kulturního dědictví je bytostně tvůrčím oborem. 
Metodika je určena zejména pracovníkům kulturních institucí zabývajících se prezentací kulturního dědictví: předně zaměstnancům Národního památkového ústavu, kteří působí v oblasti návštěvnického provozu – kasteláni, vedoucí návštěvnického provozu, stálí a sezónní průvodci, edukátoři v kultuře aj. Právě tak ale může být zdrojem inspirace pro personál zajišťující zpřístupnění památek v obecním či soukromém vlastnictví případně ve správě jiné státní nebo nestátní organizace. Pojem kulturního dědictví totiž není determinován vlastnickými vztahy. Rozhodující je zde spíše to, jakým způsobem je přistoupeno k jeho zpřístupňování veřejnosti. V neposlední řadě lze mezi budoucí čtenáře uvést pracovníky v oblasti turistického ruchu, akademickou obec, nebo studenty relevantních studijních oborů. Škála uživatelů je dána tím, že interpretace kulturního dědictví je kolektivním úsilím. Ideálně sleduje okruh čtenářů metodiky kariérní postup: průvodce či student, jemuž zejména jsou určeny kapitoly věnované rozvíjení průvodcovských kompetencí, se v budoucnu stává zaměstnancem kulturní instituce, věnuje se správě památkového objektu, podílí se na tvorbě průvodcovských textů či interpretačního plánu apod.

Obsah:
Úvod

1. Východiska

 • 1.1 Smysl a cíle prohlídek
 • 1.2 Tradice zpřístupňování kulturního dědictví na území ČR
 • 1.3 Domácí a zahraniční odborná literatura

2. Návštěvníci

 • 2.1 Motivace návštěvníků
 • 2.2 Hierarchie potřeb návštěvníků
 • 2.3 Typy návštěvníků
 • 2.4 Návštěvnická očekávání

3. Základní pilíře průvodcovské služby

 • 3.1 Interpretační plánování
 • 3.2 Sylabus
 • 3.3 Prostor a instalace
 • 3.4 Průvodci aneb Umění provázet
 • 3.5 Evaluace        

4. Příklady z praxe

 • 4.1 Tvorba interpretačního plánu (Bečov nad Teplou)
 • 4.2 Školení a péče o průvodce (Švihov)
 • 4.3 Radost z provázení (Pernštejn)
 • 4.4 Vztah k návštěvníkům (Velhartice)

Shrnutí

Seznam literatury a zdrojů

Summary


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat