Staletá Praha 1/2015

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

172

catalog Tištěná verze

120 Kč

Rozebráno

 

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

 • Jarmila Čiháková, Martin Müller: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund
  Rozbor půdorysů dvaceti osmi středoevropských rotund prokázal, že tyto na pohled jednoduché stavby představují důmyslné „maličkosti“ raně středověkých mistrů geometrického umění

 • Petr Skála: Alegorie ctností a neřestí na pražském orloji
  Původní ikonografické souvislosti čtyř dvojic soch na vnější straně staroměstského orloje doznaly v průběhu staletí různých změn a interpretací

MATERIÁLIE

 • Veronika Koberová, Ladislav Bartoš: Okna sakristií kostelů sv. Havla a Panny marie andělské v Praze
  Ve snaze ukázat nebývalé typologické bohatství okenních kování představují dochované historické výplně oken dvou pražských sakrálních staveb ukázky specifické části památkového fondu

 • Hana Tomagová: Mariánské družiny při kostele sv. Ignáce v Praze. Příspěvek k poznání původní podoby Družinské kaple
  Rozbor dobových textů, fotografií a dochovaných předmětů umožnil rekonstrukci původní podoby oltáře Družinské kaple z přelomu 19. a 20. století a přinesl dosud neznámé poznatky o souboru historických praporů mariánských družin

AKTUALITY

 • J. Baláček, M. Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2014

 • Helena Čižinská,  Ivan P. Muchka: Václav Mencl, znalec a pedagog

 • Helga Turková: Za Milošem Pistoriem

 • Ladislav Bartoš: Objev neznámého gotického nástěnného cyklu na fasádě dvorního křídla domu čp. 510 na Starém Městě pražském

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606

 • Ondřej Šefců: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (11), Betlémská kaple