Zprávy památkové péče 2/2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

80

catalog Tištěná verze

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

 

Editorial

 • Martin HORÁČEK / 81

Památky architektury a urbanismu 19. a 20. století

 • Jindřich VYBÍRAL: „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši / 83–90

 • Petr SLÁDEČEK: Evangelický kostel v Přelouči / 91–97

 • Ladislav ZIKMUND-LENDER: Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech / 98–108

 • Vít JAKUBÍČEK: Památková péče o město v zahradách / 109–114

Materiálie, studie

 • Klára MEZIHORÁKOVÁ: „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století / 115–123

 • Ondřej MALINA: LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“ / 124–132

 • Zdeněk CHUDÁREK, Petr SKALICKÝ: Obnova opatské kaple ve Zlaté Koruně / 133–138

 • Iva STEINOVÁ: Z průzkumu židovských hřbitovů. Židovský hřbitov v Nové Cerekvi / 139–145

 • Ján ČÁNI, Lenka MILITKÁ, Pavla POPELÁŘOVÁ, Martin TOMÁŠEK: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu / 146–150

Různé

 • Dalibor LEŠOVSKÝ: Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera / 151–153

 • Matyáš KRACÍK: Demolice velkoskladů Třebešín / 154–155

 • Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky / 155–156

 • Pavel JERIE: K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce / 156–157

 • Jan ŽIŽKA: Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D. / 157–158

 • Vojtěch LÁSKA: K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky / 158

Semináře, konference, akce

 • Dagmar FETTEROVÁ: 34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu / 158–159

Recenze, bibliografie

 • Ladislav ZIKMUND-LENDER: Architektura posledních věcí / 160–161

 • Martin GAŽI: Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska / 161–164

 • Ludvík LOSOS: Metodická příručka k záchraně historických omítek / 164–165

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.