Průzkumy památek II/2012

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

284

ISBN:

9-771212-148002

catalog Tištěná verze

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Jiří Škabrada: Průzkumy lidové architektury včera a dnes

Studie

 • Miroslav Kolka, Tereza Konvalinková: Plošný průzkum vesnických sídel na příkladu vesnice Pavlovice
 • Zuzana Vařeková: Sedlec u Vysokého Mýta – Průzkum vesnických staveb
 • Jan Kypta, Robert Šimůnek, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12.–14. století – Architektura jako odraz sociálních proměn
 • Eva Vyletová, Alena Nachtmannová: Klášterní kostel cyriaků v Benátkách nad Jizerou
 • Jaroslav Skopec, Václav Zeman: Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku
 • Michal Patrný: Stavební vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně od 14. do 20. století

Materiálie

 • Vladislav Razím: Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
 • Ladislav Varadzin, Bořivoj Nechvátal: Nové poznatky o předrománském kostele centrální dispozice na Vyšehradě (Předběžná zpráva)
 • Jarmila Čiháková: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze
 • Radim Vrla: Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova
 • Lenka Češková: Plánování a výstavba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně kolem roku 1600
 • Pavel Zahradník: Špitál v Kuksu v roce 1713

Metodické články

 • Jan Pešta: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (informace k přípravě metodiky)
 • Petr Macek: Komplexní metodika stavebněhistorického průzkumu
 • Jan Veselý: Příprava nové metodiky měřické dokumentace památkových objektů pro potřeby památkové péče
 • František R. Václavík: Metodika inventarizace architektonických prvků
 • Jakub Chaloupka: Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků - k připravované metodice

Recenze

 • Jan Kypta: Robert Šimůnek – Roman Lavička, Páni z Rožmberka 1250–1520: jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách
 • Jan Kypta: Martin Gaži (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
 • Jiří Varhaník: Ročenka pamiatkovýchh vyskumov 2010

Z odborného tisku

 • Petra Besperatová, Zdeněk Dragoun, Jakub Drozda, Linda Hajžmanová, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Gerda Lorencová, Hana Martinková, Irena Nováková, Zdeňka Prokopová, Jiří Slavík, Zuzana Stádníková, Vanda Svobodová, Regina Sypecká, Zuzana Šonská: Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2011