Vízmburk

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

156

ISBN:

978-80-86516-47-9

catalog Tištěná verze

200 Kč

Rozebráno

Publikace shrnuje dosavadní poznatky o stavební historii hradu, který byl obnažen archeologickým výzkumem v 70. až 80. letech 20. století. Vizmburk byl vystavěn jedním z předních reprezentantů české šlechty v průběhu 3. a 4. čtvrtiny 13. století a již roku 1447 skončilo jeho funkční období. Vykopaná, velmi dobře dochovaná zřícenina hradu odpovídala postavení svého stavebníka. Množstvím a kvalitou umělecky pojednaných kamenických prvků i některými dalšími vlastnostmi představuje Vizmburk zcela výjimečnou památku středověké stavební kultury, její současný neutěšený stav tomu však neodpovídá. Publikace obsahuje kromě textové části také podrobnou, metodicky přínosnou měřickou dokumentaci a velké množství fotografických příloh, které dokumentují dnešní stav hradu, ale zejména jeho podobu v průběhu a těsně po ukončení archeologického odkryvu. Od té doby vypovídací hodnota zříceniny utrpěla značné, nevratné ztráty.

Obsah:
 • Úvodem
 • Cíle archeologického výzkumu Vizmburka v letech 1972–1984
 • Archeologický výzkum hradu v jednotlivých letních sezonách
 • Důvody a souvislosti celkového odkryvu hradu
 • Výzkum a prezentace architektury hradu v průběhu jeho archeologického odkryvu
 • Výzkum a prezentace architektury hradu od ukončení jeho archeologického odkryvu do současnosti
 • Vybrané kapitoly z dějin hradu Vizmburka a jejich otázky
 • Poloha, dispozice a stavební charakteristika hradního areálu
 • Popis a rozbor jádra hradu: Věž / Obvodová hradba / Jižní křídlo / Východní křídlo / Západní křídlo / Kuchyně a tzv. kovárna / Nádvoří se studnou / Brána jádra hradu (třetí brána) / Nejvýznamnější architektonické články nalezené v suti uvnitř hradního jádra
 • Popis a rozbor vnějšího opevnění jádra hradu: Západní parkán a střední, druhá brána / Severní a východní parkán s příkopem / Val a vnější, první brána
 • Stavební proměny hradu a otázky jejich chronologie
 • Potřeby dalšího výzkumu hradu
 • Poznámky
 • Prameny a literatura: Vizmburk / Ostatní
 • Geodetické zaměření dnešního stavu jádra hradu
 • Resumé

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat