Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

25

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,16 MB

Stáhnout

Památkový postup obnovy betonů byl ověřen laboratorně na simulovaně porušeném povrchu betonu. Betonové těleso bylo rozmělněno v hydraulickém lisu, větší kousky roztlučeny kladivem. V navážce betonu bylo rozpuštěno pojivo zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a po promytí kameniva na Büchnerově nálevce bylo kamenivo vysušeno a zváženo. Z navážky a vyvážky byl vypočítán poměr kameniva k pojivu. Tento poměr platí za předpokladu, že kamenivo je v kyselině nerozpustné. Výsledek byl schválen restaurátorkou.

Ve stáří betonu 1 rok byla tělesa o rozměrech 150 × 150 × 150 mm namáhána v hydraulickém lisu příčným tahem tak, že došlo k rozpůlení těles. Nerovný povrch lomové plochy imitoval porušený povrch betonové konstrukce.

Nejprve bylo jedno těleso použito k rozboru pro verifikaci složení betonu, který následně sloužil pro  návrh betonu zjištěného složení. Opravný beton, připravený podle zjištěného složení, byl potom aplikován na lomovou plochu zkušebních těles.

Betonové těleso bylo rozmělněno v hydraulickém lisu, větší kousky roztlučeny kladivem. V navážce betonu bylo rozpuštěno pojivo zředěnou kyselinou chlorovodíkovou a po promytí kameniva na Büchnerově nálevce bylo kamenivo vysušeno a zváženo. Z navážky a vyvážky byl vypočítán poměr kameniva k pojivu. Tento poměr platí za předpokladu, že kamenivo je v kyselině nerozpustné.

Ze získaných výsledků analýzy a stanovení granulometrie bylo vypočítáno složení původního betonu a porovnáno se skutečným složením betonu. Výsledek zjištěného složení byl ve velmi dobré shodě s původním složením.

Na lomovou plochu původního betonu byl nalepen terč epoxidovou pryskyřicí a po 24 h bylo provedeno stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu.

Byly provedeny 3 varianty nanesení opravného betonu – s porušením betonu do hloubky 20 mm, 50 mm a 80 mm. Pro každou variantu byl připraven opravný beton, který měl stejný poměr pojiva ke kamenivu, ale lišil se velikostí maximálního zrna kameniva. Beton byl nanesen na povrch simulovaně porušeného betonu. U vybraných vzorků byl povrch opravného betonu ztvárněn otiskem dřeva.

Po 28 dnech zrání byla stanovena soudržnost opravného betonu s podkladním betonem. Výsledky ukázaly dobrou soudržnost opravného betonu s podkladem.

Výsledek byl schválen Ministerstvem kultury ČR (č.j. MK 64344/2020 OVV ze dne 23. 10. 2020


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat