Památky středních Čech 2/2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

104

catalog Tištěná verze

60 Kč

skladem

Koupit

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:

Studie

  • Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová / Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci
  • Viktor Kovařík Pavel Zahradník / Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení
  • Vít Jesenský / Domek – pavilon z Velvar. Památka jako příběh, poznání nebo hodnotový vztah

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Pavel Kroupa / Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
  • Filip Krásný, Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku
  • Martin Šejbl / Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou

Zprávy

  • Jan Žižka / O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie

Z odborné literatury

  • Dita Roubíčková (ed.) / Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2018)