Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

583

ISBN:

978-80-87890-24-4

catalog Tištěná verze

900 Kč

Nedostupné

900 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

Kritický katalog výstavy konané na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou od 1. 9. 2017 do 30. 7. 2018

Publikace shrnuje dosažené poznání o barokním areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zámecký areál je tvořen zámeckou budovou, chrámem sv. Markéty a zámeckou zahradou. Barokní podobu všem  třem nedělitelným celkům vtiskl na počátku 18. století hrabě Jan Adam z Questenbergu. Jeho stavitelská iniciativa přetrvala bez větších stavebních zásahů až do dnešní doby a stavební příběh jaroměřického barokního areálu  tvoří neoddělitelnou součást barokní architektury dochované v českých zemích. Zámecké interiéry ukrývají také původní mobiliární zařízení zámku. Právě barokní portrétní  sbírka pro svoji rozsáhlost vyvolala zájem holandské badatelky, která se stala autorkou jedné z kapitol publikace. Zámecká zahrada jako živý organismus doznala v průběhu staletí největších proměn. Zachycení její původní podoby a průběh proměn je významným příspěvkem k tvorbě a přeměnám barokní krajiny. Hrabě Jan Adam z Questenbergu se pro svoji vášeň k hudbě zapsal také do hudebních dějin a zámecký areál nelze vnímat bez ohlédnutí za hudebním a divadelním životem na aristokratickém sídle v první polovině 18. století.

Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Obsah:

Část I: Stojí zámek v zahradě v zemi moravské

Prolog (Petr Fidler)

 • Bratři Questenbergové Od Rýna do srdce Evropy
 • Jan Antonín z Questenbergu stavebník a mecenáš
 • Přestavba zámku 1670–1685

Stavebník Jan Adam z Questenbergu (Petr Fidler)

 • Iuventus
 • Grand Tour

Barokní areál Jaroměřického zámku a jeho příběh (Petr Fidler)

 • Non solum libelli, sed etiam aedes sua fata habent

Stavba a její tvůrci (Petr Fidler)

 • Kompozice hodnot a dispozice
 • Nicolaus Millich

Questenbergovi pomocníci: Architekti a stavitelé (Petr Fidler)

 • Brandauerische faciada von Jarmeritz“
 • Domenico d´Angeli nebo Jakob Prandtauer?
 • Architekt kostela sv. Markéty

Tertium non datur?! (Petr Fidler)

 • „Tours le seigneurs de la court parlent notre langue“
 • „Structor“ Questenberg a jeho rádci

Stavebníkovy zkušenosti (Petr Fidler)

 • Questenberský palác veVídni
 • Rappoltenkirchen
 • Zámeček v Bohušicích

Vanitas aneb zaniklý svět Barokní každodennosti (Petr Fidler)

 • Mobiliář

Hosté z Olympu v jaroměřických interiérech

 • Zámecké interiéry
 • Epilog aneb Noblesse oblige jako stavebnická strategie

Zámecká zahrada v Jaroměřicích: Líbezné místo mnoha barev, vůní, chutí a hudby (Lenka Křesadlová)

 • Počátky zahradních úprav v renesanci a v raném baroku
 • Období největšího rozkvětu, zahrada zrcadlem
 • Společenského postavení a zálib majitele
 • Čekání na nový zlatý věk

Část II: Hrabě Jan Adam z Questenbergu v objetí múz

Život v obrazech (Jana Perutková, Lilian Ruhe, Tomáš Valeš)

 • Osobnost hraběte Jana Adama z Questenbergu (Jana Perutková)
 • Mezi soukromou osobou a dynastickou kontinuitou
 • Dochované podobizny hraběte (Lilian Ruhe a Tomáš Valeš)

Vášeň k hudbě (Jana Perutková)

 • Hudebně nadaný a vzdělaný aristokrat
 • Neúnavné budování hudební sbírky

Osobnosti spjaté s hudebním a divadelním životem v Jaroměřicích (Jana Perutková)

 • Literáti tvořící na hraběcí objednávku
 • Umělci podílející se na hudebním a divadelním provozu
 • Externí skladatelé komponující pro hraběte

Opojení operou (Jana Perutková, Jana Spáčilová)

 • Charakteristika zámeckých operních představení
 • Jeviště a jeho proměny: scénografie zámeckého divadla v Jaroměřicích (Jana Spáčilová)

Přílohy

Seznam vyobrazení

Prameny a literatura

Anglické resumé

Jmenný rejstřík