Problematika restaurování zvuku varhan

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Telč

Jazyk:

česky

Počet stran:

103

ISBN:

978-80-906167-8-3

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Varhany v sobě snoubí dovednost a krásu uměleckého řemesla a monumentálnost zvuku, kterým je tento nástroj schopen vyplnit v podstatě jakýkoliv prostor a dodat mu tak další rozměr vnímání. Každý nástroj je originál, je přizpůsobený konkrétnímu prostoru, se kterým je pevně spjat, v ideálním případě navždy.  Varhany a varhanní zvuk  k sobě neodmyslitelně patří.  Bez tohoto dokonalého spojení něčeho hmatatelného a něčeho nehmotného by vlastně neexistovala varhanní hudba a je potřeba důsledně chránit obě roviny.

Proč je stále tento nádherný nástroj opomíjen, přestože varhanní koncerty patří k velmi oblíbeným  kulturním akcím?  Je to dáno náročností a komplikovaností obnovy varhan?  Nebo s tím spojenými většími finančními nároky na restaurování nástroje?  Nebo jsme snad již zapomněli  na nezastupitelnou roli hudby v kostelech a kaplích? Na všechny tyto otázky se pokouší odpovědět publikace Petra Koukala a Zdeňka Otčenáška Problematika restaurování varhan.

Vážným zájemcům o tuto problematiku lze poskytnout výtisk zdarma na telčském pracovišti Národního památkového ústavu. 

Obsah:

Předmluva

Památková péče a zvuk varhan

 • 1. Varhany v památkové teorii
 •  1.1 Vstupní východisko
 •  .2 Varhanní památková péče
 •  1.2.1 Zvukové památky
 •  1.2.2 „Vyspělý stav/gewachsener Zustand“
 •  1.2.3 Varhany jako památka
 • 2. Problematika restaurování zvuku varhan
 •  2.1 Úvod
 •  2.2 Zvukotvorné faktory
 •  2.2.1 Akustika prostoru a umístění varhan
 •  2.2.2 Intonace píšťal
 •  2.2.3 Rejstříková dispozice, konstrukce a menzurace píšťal
 •  2.2.4 Vzduchová soustava
 •  2.2.5 Výška ladění, způsob ladění, hudební temperatura
 •  2.2.6 Varhanní skříň
 •  2.2.7 Systém a konstrukce vzdušnic a píšťalnic
 •  2.2.8 Další zvukotvorné faktory
 •  2.2.9 Další proměňující vlivy
 •  2.2.10 Další degradující vlivy

Akustický výzkum restaurátorských postupů a prostředků

 • 1. Teoreticko-metodické podklady výzkumu
 •  1.1 Úvod
 •  1.2 Výzkumné centrum Zvukového studia HAMU
 •  1.3 Vizualizace příčin barvy tónu varhanních píšťal (spektrum)
 •  1.4 Fyzikální princip znění retné píšťaly
 • 2. Kovové píšťaly. Zvukové projevy menzuračních a intonačních zásahů při restaurování
 •  2.1. Změna zvuku s rozšířením / zúžením otvoru v noze kovové píšťaly barokního typu
 •  2.2 Změna zvuku změnou velikosti tlaku vzduchu u kovové píšťaly
 •  2.3 Změna zvuku změnou výšky výřezu labia u kovové píšťaly
 •  2.4 Změna zvuku kovové píšťaly barokního typu použitím vpichů na jádře
 •  2.5 Shrnutí - obnova autentického zvuku kovové píšťaly
 • 3. Dřevěné píšťaly. Zvukové projevy menzuračních, intonačních, konzervačních, petrifikačních a dalších zásahů při restaurování
 •  3.1 Úvod
 •  3.2 Kmitání stěn u dřevěných varhanních píšťal
 •  3.3 Výzkum restaurátorských postupů a prostředků s ohledem na zvukové vlastnosti dřevěných varhanních píšťal
 •   3.3.1 Postup restaurování
 •   3.3.2 Metody měření
 •   3.3.3 Ověření technologických kroků
 •   3.3.4 Vyhodnocení výsledků
 • 4. Kontrolní a zkušební měření na pokusných píšťalách z nového dřeva
 •  4.1 Úvod
 •  4.2. Vliv otvorů ve stěnách píšťal
 •   4.2.1. Vliv otvorů na zvuk otevřené píšťaly
 •   4.2.2. Vliv otvorů na zvuk kryté píšťaly
 •  4.3. Vliv restaurátorských prostředků
 •  4.4. Shrnutí výsledků
 • 5. Celkové výsledky a komentáře
 • 6. Závěr

Literatura


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat