Obnova bazénů z meziválečného období

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

50

ISBN:

978-80-7480-069-6

catalog Tištěná verze

149 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 2,00 MB

Stáhnout

149 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

Edice Odborné a metodické publikace

Metodika obnovy bazénů popisuje na pozadí historického vývoje změnu vztahu člověka a společnosti k očistě a vodním aktivitám, což je postupně příčinou rozvoje lázeňství, potřebnosti plováren, očistných lázní, koupališť a posléze kromě jiného i příčinou budování soukromých bazénů u privátních obydlí. Krátký výlet do minulosti se podrobněji zastaví na konci 19. a v první polovině 20. století a zaměří se na některé významnější příklady plováren, veřejných bazénů, lázní a koupališť na území naší republiky i v zahraničí a rovněž na příklady soukromých bazénů.

Výčet soukromých bazénů je omezen na Brno, brněnskou čtvrt Pisárky a na nejbližší okolí vily Stiassni. Pro urči-tou podobnost s vilou Stiassni je uveden jeden zahraniční příklad z německého Hamburgu. Dalších příkladů by bylo jistě možno jmenovat daleko více. Cílem předložené práce ale bylo postihnout pouze několik vypovídajících příkladů a podrobně se zaměřit právě na příklad řešení opravy bazénu u vily Stiassni. Tomu je tedy věnován největší prostor a detailně je popsán postup při řešení otázky, jak se postavit k problému opravy v kontextu zásad památkové péče, ale i s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu, možnostem investora a současným normovým potřebám.

Závěry, které z předložené metodiky vyplývají, jsou obecně platné a použitelné pro majitele a uživatele objektů postavených v meziválečném období, rovněž pro projektanty a pracovníky stavebních společností nebo odborné pracovníky památkové péče, kteří se s danou problematikou setkávají či setkají. 

Publikace představuje novou metodiku, která svým obsahem volně navazuje na obecnější metodiku věnovanou památkové obnově vilové architektury 20. a 30. let 20. století. Reaguje na sílící zájem o památky moderní architektury, ale také na rychle ubývající počet staveb daného typu.

Obsah:

Cíl a uplatnění metodiky
Úvod
Hygienické hledisko
Vojenství a lázeňství
Fenomén doby – nový životní styl
Technické řešení bazénů, plováren a koupališť ve 30. letech

 • Materiál a konstrukce
 • Tvarové řešení
 • Povrchové úpravy
 • Doplňující prvky

Lázeňství v Brně
Villa Reemtsma
Brněnské soukromé zahradní bazény
Příklady bazénů u soukromých vil v Brně-Pisárkách

 • Kumpoštova vila
 • Vlastní dům Eduarda Žáčka
 • Vila rodiny Wittalových
 • Rodinný dvojdům
 • Bulínova vila
 • Vila Ernsta Löw-Beera
 • Vila Neumark
 • Vila Stiassni
 •    Předpokládané dějiny stavby
 •    Průzkum bazénu
 •    Doporučení z hlediska památkové péče

Použitá a doporučená literatura
Prameny
On-line zdroje


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat