Laboratorní průzkum stratigrafie a barevnosti povrchových úprav fasád v památkové praxi

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

33

ISBN:

978-80-7480-195-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 1,28 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 117

Památkový postup je věnován problematice využití laboratorního průzkumu stratigrafie souvrství povrchových úprav jako součásti průzkumu vývoje barevnosti fasád historických staveb a návrhu řešení barevnosti při jejich obnově. Postup cílí na metodické zakotvení laboratorního průzkumu barevnosti v širším kontextu průzkumu a přípravy obnovy fasád, vymezuje základní požadavky na zpracování stratigrafického průzkumu a doporučuje vhodnou posloupnost kroků při jeho zpracování. Postup dále tematizuje technické a metodické limity laboratorního průzkumu stratigrafie a upozorňuje na nejčastější rizika a chyby při interpretaci stratigrafických nálezů v praxi. Postup průzkumu, jeho zpracování i typové stratigrafické nálezy ilustruje obrazová příloha.

Památkový postup vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DKRVO) Národního památkového ústavu.

 

Obsah:

I. Úvod

II. Cíle památkového postupu

III. Laboratorní průzkum barevnosti v kontextu průzkumu fasád a jejich obnovy

IV. Princip metody

V. Postup laboratorního stratigrafického průzkumu barevnosti

VI. Limity laboratorního průzkumu barevnosti fasád

VII. Rizika a nejběžnější chyby při využití výsledků laboratorního průzkumu barevnosti v památkové praxi

VIII. Formální náležitosti protokolu laboratorního průzkumu stratigrafie a barevnosti fasád

IX. Doporučená literatura

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat