Památky středních Čech 2/2019

Detailed information

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

104

60 Kč

in stock

Buy

60 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Obsah:

Studie

  • Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová / Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci
  • Viktor Kovařík Pavel Zahradník / Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení
  • Vít Jesenský / Domek – pavilon z Velvar. Památka jako příběh, poznání nebo hodnotový vztah

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Pavel Kroupa / Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
  • Filip Krásný, Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku
  • Martin Šejbl / Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou

Zprávy

  • Jan Žižka / O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie

Z odborné literatury

  • Dita Roubíčková (ed.) / Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2018)

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop