Ingredere hospes III. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2010

Detailed information

Year:

2010

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

Number of pages:

160

ISBN:

978-80-87231-05-0

210 Kč

Sold out

210 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

Obsah:
 • Jan Štětina / Úvahy nad problematikou stavebního vývoje kroměřížského zámku 
 • Petr Pálka / O stavbě památníku a pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži 
 • Zdeněk Pokluda / Ohlédnutí za smutným osudem šternberské hrobky v Malenovicích 
 • Jaroslav Novosad / Tradiční lidové stavitelství vybraných obcí okresu Zlín
 • Vojtěch Pařík / Svatý Hostýn – křížová cesta 
 • Lenka Melichová / Sochařská díla v okolí obce Pačlavice 
 • Leoš Mlčák / Dílo slovenského zvonaře Matěje Peťka na východní Moravě 
 • Zdeněk Pokluda / Lukov, nebo Olomouc? 
 • Zdeněk Holý / Péče o mobiliář v památkových objektech 
 • Radim Vrla / Kruhová věž hradu Komňa (Zuvačov) 
 • Jan Mikulík, Zdeněk Schenk / Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velehrad – oprava baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – II. etapa 
 • Ivan Čižmář / Výzkum trasy vodovodu na hradě Buchlov 
 • Radim Vrla / Dokumentace pirátské sondy na hradě Křídlo 
 • Jiří Janál / Archeologická evaluace historických ikonografi ckých pramenů Květné zahrady 
 • Cyril Měsíc / Smlouva k nástupu zahradníka Romualda Wallera do služeb arcibiskupa Kohna 
 • Lenka Křesadlová / Zahradnický rod Wallerů v Květné zahradě v Kroměříži 
 • Barbara Peacock / Gardens: Our Common Heritage 
 • Slavka Laurová / Interpretácia pôvodu sochárskych diel v historických parkoch a záhradách z hlediska archetypu raja 
 • Slavka Laurová / Interpretácia sochárskeho fi gurativneho programu európskych historických okrasných parkov a záhrad 
 • Pavel Novák /Jak dál s parkem u zámku Kačina 
 • Radim Vrla / Hrady 2009 
 • Lenka Křesadlová / Akce 2009 
 • Radim Vrla / Uherský Ostroh