Všední stůl na zámku a v paláci. Stolování na šlechtických sídlech v 19. století

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2013

Language:

Czech

Number of pages:

170

ISBN:

978-80-905555-3-2

190 Kč

Out of stock

Publikace je zaměřena na problematiku stolování na šlechtických sídlech v 19. století, především na stolování o všedních dnech v roce, stolování o postních dnech, stolování o nedělích, stolování při společenských příležitostech, stolování na hostinách specifických forem – stolování v appartementech, stolování v rodinných jídelnách, stolování při domácích i oficiálních hostinách, stolování o dîneru, podávání čaje v dámských salonech, podávání snídaní se šampaňským. Samostatná kapitola je věnována také stolování zámeckého a palácového personálu.

O alimentárních poměrech na šlechtických sídlech v 19. století nebyla dosud vydána žádná objektivní monografická publikace; podle slov recenzenta: "obě publikace je třeba pokládat za zcela zásadní vědecký přínos k dějinám hmotné kultury, nejen u nás, ale v celé Evropě".