Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2010

Place:

Ostrava

Language:

Czech

Number of pages:

199

ISBN:

978-80-85034-53-0

150 Kč

Sold out

150 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Publikace se věnuje tzv. Nové Ostravě – dnes již pozapomenutému pojmenování grandiózního nového města, kterým se Ostrava měla stát coby výkladní skříň komunistického režimu řešící rozpory mezi bydlením a průmyslem, typické pro ostravskou průmyslovou aglomeraci. Mělo se jednat o názorný příklad architektury socialistického realismu. Autor se v knize zabývá genezí názorů na socialistický realismus jako takový, zmiňuje vývoj a problémy architektury města ve 30. i 40. letech 20. století, zabývá se poválečnou výstavbou i budováním památníků obětí a osvobození. Poslední třetina knihy je věnována samotnému vývoji i realizaci projektu Nové Ostravy.