Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Detailed information

Category:

Obnova památek

Year:

2011

Language:

Czech

Number of pages:

30

ISBN:

978-80-904097-6-7

Brožura dokumentuje restaurování kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži a jeho mobiliáře.

Neprodejnou publikaci vydal NPÚ ÚOP v Pardubicích ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže za podpory partnerů Pardubického kraje a Města Luže, byla financována z Finančního mechanismu EHP a  finančního mechanismu Norska.
 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop