Milí snoubenci, jsme rádi, že chcete vstoupit do společného života právě na Karlštejně.

Připravili jsme pro Vás základní informace k vašemu velkému dni.

Svatební obřady se na Karlštejně konají v reprezentačních prostorách budovy Purkrabství na I. hradním nádvoří. Obřadní síň je dobře přístupná přímo z nádvoří po 8 schodech dolů.  Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (pro svatby) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně). Z provozních a bezpečnostních důvodů není bohužel možné vjíždět auty až do hlavního nádvoří a otáčet se tam. Kapacita obřadní síně: ideálně 35 osob, ale vejde se i více svatebčanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k přítomnosti návštěvníků hradu na přístupových cestách i na nádvoří je třeba řídit se pokyny městské policie a bezpečnostní agentury hradu.

Svatební obřady se konají obvykle v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti, a veškeré organizační podrobnosti (termín, hudba...) je třeba projednat s matrikářkou Magdalenou Kasíkovou na Úřadu městysu Karlštejn na tel. +420 311 681 347 nebo na e-mailu matrika@obeckarlstejn.cz. Pokud se rozhodnete spojit své životy v obřadní síni, vyřídíte všechny náležitosti u matrikářky.

Cena za svatbu zahrnuje pronájem obřadní síně i poplatky na matrice:

  • Oba snoubenci jsou občany ČR: 10 000 Kč (7000 Kč nájem obřadní síně, 3000 poplatky)
  • 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR: 12 000 Kč (7000 Kč nájem obřadní síně, 5000 poplatky)
  • Oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR: 13 000 Kč (7000 Kč nájem obřadní síně, 6000 Kč poplatky)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Nabízíme i možnost uspořádat svatební obřad mimo obřadní síň:

V takovém případě je nutné uzavřít se správou hradu nájemní smlouvu na pronájem níže uvedených prostor a na matrice uhradit poplatek za svatební obřad.

  • Hodovní síň Císařského paláce – interiér 1. prohlídkové trasy. Termíny: pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu: 20 000 Kč + poplatky (viz výše)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Exteriér mezi Mariánskou a Velkou věží – svatba open air pouze v otevírací době hradu. Cena pronájmu: 20 000 Kč + poplatky (viz výše)

Fotografování snoubenců:

Fotografování je samozřejmé během obřadu a dále pak na hlavním nádvoří a v areálu hradní studny. Je nám líto, že snoubencům, vstupujícím do manželství v obřadní síni, nemůžeme nabídnout fotografování v interiérech hradu. Nedovoluje to bohužel návštěvní provoz hradu.

Nenašli jste informace, které jste hledali? Nevadí, zavolejte nám nebo kontaktujte přímo městský úřad Karlštejn.

Kontakty:

  • Hrad Karlštejn (obecné informace, obhlídka obřadní síně a dalších svatebních míst): tel. +420 311 681 617
  • Pronájem prostor mimo obřadní síň: Ing. Lukáš Kunst, tel. +420 311 681 617
  • Matrika městysu Karlštejn: Magdalena Kasíková, tel. +420 311 681 374
  • Registrované partnerství je možné uzavřít pouze před matrikářkou města Kladno: vedoucí oddělení matriky Jaroslava Vrňáková, tel. +420 312 604 207

Prohlédněte si karlštejnskou obřadní síň: